Lễ hội giỗ Tổ Cải lương miền Tây | Nguồn gốc | Ý nghĩa | Truyền thuyết

Lễ hội giỗ tổ nghề cải lương được xem là khá quan trọng trong văn hóa của người Tây Nam bộ. Sự gắng liền, thông dụng cũng như ra đời của cải lương trên chính mảnh đất này làm nên vị trí quan trọng của nó. Hát bội được xem là biến thể của thể … Continue reading Lễ hội giỗ Tổ Cải lương miền Tây | Nguồn gốc | Ý nghĩa | Truyền thuyết