Ý nghĩa tên 33 địa danh ở miền Tây | Giải thích nguồn gốc của chúng

Ý nghĩa tên địa danh ở miền Tây đa phần xuất phát từ những cái tên Khmer cũ hoặc tên đặt theo phiên âm tiếng Hoa. Đặc biệt những cái tên từ tiếng Khmer đa phần bắt nguồn từ các sản vật đặc trưng ở vùng đất đó từ khi con người đặt chân đến. … Đọc tiếp Ý nghĩa tên 33 địa danh ở miền Tây | Giải thích nguồn gốc của chúng