Kiên Giang có bao nhiêu huyện và thành phố? Ngoài ra các đơn vị hành chính chi tiết của các thành phố ở Kiên Giang và các huyện bao gồm những gì. Bài viết đưa ra các số liệu thống kê chính xác theo Tổng cục thống kê và Kênh thông tin chính phủ tỉnh Kiên Giang.

Kiên Giang được khai từ năm 1757 bởi Mạc Thiên Tích. Ban đầu đây chỉ là tên địa danh nhỏ của vùng Rạch Giá thuộc trấn Hà Tiên. Sau này sau nhiền lần thành lập, sáp nhập khác nhau, đến năm 1976 tỉnh Kiên Giang mới được tái lập và duy trì đến ngày nay.

Bản đồ Thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang năm 1973
Bản đồ Thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang năm 1973

Hiện nay, Kiên Giang được biết đến như một địa danh du lịch biển khá nổi tiếng ở miền Nam. Ngoài ra, Phú Quốc cũng là hòn đảo kinh tế, du lịch trọng điểm.

Số lượng huyện và thành phố tại Kiên Giang

Kiên Giang có 3 thành phố và 12 huyện. Trong đó có 144 đơn vị hành chính cấp xã: 10 thị trấn, 18 phường và 116 xã (Theo Tổng cục thống kê Việt Nam).

 1. Thành phố Rạch Giá
 2. Thành phố Hà Tiên
 3. Huyện Kiên Lương
 4. Huyện Hòn Đất
 5. Huyện Tân Hiệp
 6. Huyện Châu Thành
 7. Huyện Giồng Riềng
 8. Huyện Gò Quao
 9. Huyện An Biên
 10. Huyện An Minh
 11. Huyện Vĩnh Thuận
 12. Thành phố Phú Quốc
 13. Huyện Kiên Hải
 14. Huyện U Minh Thượng
 15. Huyện Giang Thành
Bản đồ tỉnh Kiên Giang ngày nay
Bản đồ tỉnh Kiên Giang ngày nay

Diện tích: 6.348,8 km2. Dân số Kiên Giang là 1.723.067 người (Năm 2019) đứng thứ 15 về dân số ở Việt Nam. GRDP năm 2019 là 87.284 tỉ đồng.

Hiện nay tỉnh Kiên có biên giới biển giáp với vịnh Thái Lan. Ngoài ra nó có biên giới đường bộ giáp với Campuchia và 5 tỉnh, thành phố là An Giang, Hậu Giang, thành phố Cần Thơ, Bạc Liêu và Cà Mau.

Tư liệu quý hiếm: Hình ảnh Kiên Giang xưa.

Thành phố Rạch Giá

Dân số: 227.527 người. Diện tích: 105,00 km2.

Thành phố Rạch Giá có 11 phường và 1 xã.

 1. Phường Vĩnh Thanh Vân
 2. Phường Vĩnh Thanh
 3. Phường Vĩnh Quang
 4. Phường Vĩnh Hiệp
 5. Phường Vĩnh Bảo
 6. Phường Vĩnh Lạc
 7. Phường An Hòa
 8. Phường An Bình
 9. Phường Rạch Sỏi
 10. Phường Vĩnh Lợi
 11. Phường Vĩnh Thông
 12. Xã Phi Thông

Thành phố Hà Tiên

Dân số: 48.495 người. Diện tích: 100,49 km2.

Thành phố Hà Tiên có 5 phường và 2 xã.

 1. Phường Tô Châu
 2. Phường Đông Hồ
 3. Phường Bình San
 4. Phường Pháo Đài
 5. Phường Mỹ Đức
 6. Xã Tiên Hải
 7. Xã Thuận Yên

Hà Tiên có nhiều cách lý giải khác nhau về xuất xứ tên. Một cách giải thích có lý nhất là tên gọi xưa vùng đất này là Tà Teng, sau này đọc thành Hà Tiên. Một cách giải thích khác là vì Mạc Cửu (Người khai phá nơi đây) nhìn thấy vùng đất này có tiên hạ xuống. Nơi đây lại là vùng đất có biển nên gọi là Hà Tiên. Hiện nay địa danh Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang.

Xem thêm ý nghĩa 33 địa danh ở miền Tây: https://mientaycogi.com/y-nghia-ten-dia-danh-o-mien-tay-4450

Huyện Kiên Lương

Dân số: 79.484 người. Diện tích: 473 km2.

Huyện Kiên Lương có 1 thị trấn và 7 xã.

 1. Thị trấn Kiên Lương
 2. Xã Kiên Bình
 3. Xã Hòa Điền
 4. Xã Dương Hòa
 5. Xã Bình An
 6. Xã Bình Trị
 7. Xã Sơn Hải
 8. Xã Hòn Nghệ

Huyện Hòn Đất

Dân số: 156.223 người. Diện tích: 1.035,1 km2.

Huyện Hòn Đất có 2 thị trấn và 12 xã.

 1. Thị trấn Hòn Đất
 2. Thị trấn Sóc Sơn
 3. Xã Bình Sơn
 4. Xã Bình Giang
 5. Xã Mỹ Thái
 6. Xã Nam Thái Sơn
 7. Xã Mỹ Hiệp Sơn
 8. Xã Sơn Kiên
 9. Xã Sơn Bình
 10. Xã Mỹ Thuận
 11. Xã Lình Huỳnh
 12. Xã Thổ Sơn
 13. Xã Mỹ Lâm
 14. Xã Mỹ Phước

Huyện Tân Hiệp

Dân số: 125.459 người. Diện tích: 419,3 km2.

Huyện Tân Hiệp có 1 thị trấn và 10 xã.

 1. Thị trấn Tân Hiệp
 2. Xã Tân Hội
 3. Xã Tân Thành
 4. Xã Tân Hiệp B
 5. Xã Tân Hoà
 6. Xã Thạnh Đông B
 7. Xã Thạnh Đông
 8. Xã Tân Hiệp A
 9. Xã Tân An
 10. Xã Thạnh Đông A
 11. Xã Thạnh Trị

Huyện Châu Thành

Dân số: 159.607 người. Diện tích: 285,4 km2.

Huyện Châu Thành có 1 thị trấn và 9 xã.

 1. Thị trấn Minh Lương
 2. Xã Mong Thọ A
 3. Xã Mong Thọ B
 4. Xã Mong Thọ
 5. Xã Giục Tượng
 6. Xã Vĩnh Hòa Hiệp
 7. Xã Vĩnh Hoà Phú
 8. Xã Minh Hòa
 9. Xã Bình An
 10. Xã Thạnh Lộc

Huyện Giồng Riềng

Dân số: 224.655 người. Diện tích: 639,2 km2.

Huyện Giồng Riềng có 1 thị trấn và 18 xã.

 1. Thị Trấn Giồng Riềng
 2. Xã Thạnh Hưng
 3. Xã Thạnh Phước
 4. Xã Thạnh Lộc
 5. Xã Thạnh Hòa
 6. Xã Thạnh Bình
 7. Xã Bàn Thạch
 8. Xã Bàn Tân Định
 9. Xã Ngọc Thành
 10. Xã Ngọc Chúc
 11. Xã Ngọc Thuận
 12. Xã Hòa Hưng
 13. Xã Hoà Lợi
 14. Xã Hoà An
 15. Xã Long Thạnh
 16. Xã Vĩnh Thạnh
 17. Xã Vĩnh Phú
 18. Xã Hòa Thuận
 19. Xã Ngọc Hoà

Huyện Gò Quao

Dân số: 132.508 người. Diện tích: 440,5 km2.

Huyện Gò Quao có 1 thị trấn và 10 xã.

 1. Thị trấn Gò Quao
 2. Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc
 3. Xã Định Hòa
 4. Xã Thới Quản
 5. Xã Định An
 6. Xã Thủy Liễu
 7. Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam
 8. Xã Vĩnh Phước A
 9. Xã Vĩnh Phước B
 10. Xã Vĩnh Tuy
 11. Xã Vĩnh Thắng

Huyện An Biên

Dân số: 115.218 người. Diện tích: 400,3 km2.

Huyện An Biên có 1 thị trấn và 8 xã.

 1. Thị trấn Thứ Ba
 2. Xã Tây Yên
 3. Xã Tây Yên A
 4. Xã Nam Yên
 5. Xã Hưng Yên
 6. Xã Nam Thái
 7. Xã Nam Thái A
 8. Xã Đông Thái
 9. Xã Đông Yên

Huyện An Minh

Dân số: 115.720 người. Diện tích: 590,4 km2.

Huyện An Minh có 1 thị trấn và 10 xã.

 1. Thị trấn Thứ Mười Một
 2. Xã Thuận Hoà
 3. Xã Đông Hòa
 4. Xã Đông Thạnh
 5. Xã Tân Thạnh
 6. Xã Đông Hưng
 7. Xã Đông Hưng A
 8. Xã Đông Hưng B
 9. Xã Vân Khánh
 10. Xã Vân Khánh Đông
 11. Xã Vân Khánh Tây

Huyện Vĩnh Thuận

Dân số: 81.875 người. Diện tích: 397,4 km2.

Huyện Vĩnh Thuận có 1 thị trấn và 7 xã.

 1. Thị trấn Vĩnh Thuận
 2. Xã Vĩnh Bình Bắc
 3. Xã Vĩnh Bình Nam
 4. Xã Bình Minh
 5. Xã Vĩnh Thuận
 6. Xã Tân Thuận
 7. Xã Phong Đông
 8. Xã Vĩnh Phong

Thành phố Phú Quốc

Dân số: 146.028 người. Diện tích: 589,27 km2.

Thành phố Phú Quốc có 2 phường và 7 xã.

 1. Phường Dương Đông
 2. Phường An Thới
 3. Xã Cửa Cạn
 4. Xã Gành Dầu
 5. Xã Cửa Dương
 6. Xã Hàm Ninh
 7. Xã Dương Tơ
 8. Xã Bãi Thơm
 9. Xã Thổ Châu

Huyện Kiên Hải

Dân số: 17.588 người. Diện tích: 28,2 km2.

Huyện Kiên Hải có 4 xã.

 1. Xã Hòn Tre
 2. Xã Lại Sơn
 3. Xã An Sơn
 4. Xã Nam Du

Huyện U Minh Thượng

Dân số: 63.415 người. Diện tích: 432,7 km2.

Huyện U Minh Thượng có 6 xã.

 1. Xã Thạnh Yên
 2. Xã Thạnh Yên A
 3. Xã An Minh Bắc
 4. Xã Vĩnh Hòa
 5. Xã Hoà Chánh
 6. Xã Minh Thuận

Huyện Giang Thành

Dân số: 29.215 người. Diện tích: 407,4 km2.

Huyện Giang Thành có 5 xã.

 1. Xã Vĩnh Phú
 2. Xã Vĩnh Điều
 3. Xã Tân Khánh Hòa
 4. Xã Phú Lợi
 5. Xã Phú Mỹ

Thông tin hữu ích khác về miền Tây:

Thông tin tham khảo bài viết Kiên Giang có bao nhiêu huyện và thành phố từ:

 • Tổng cục thống kê Việt Nam.
 • Cổng thông tin điện tử Kiên Giang.
 • Tư liệu từ Wikipedia.