Địa phương nào ở miền Tây trong diện đề xuất sáp nhập của bộ Nội Vụ Việt Nam? Tiêu chí của bộ Nội Vụ đề ra có 2 thứ là diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Chặng đường sáp nhập thí điểm cũng được xác nhận rõ là từ năm 2022 – 2026. Lý do sáp nhập là để tinh giản bộ máy hành chính hiện khá cồng kềnh. Ngoài ra, nếu xét yếu tố “Lục Tỉnh Miền Tây” trước đây (Miền Tây trước đây chỉ có 6 tỉnh) thì việc tinh giản địa phương ở miền Tây là có lý do hợp lý.

Bản đồ miền Tây - Đồng Bằng Sông Cửu Long Việt Nam
Bản đồ miền Tây – Đồng Bằng Sông Cửu Long Việt Nam

Bối cảnh về điều kiện sáp nhập tỉnh thành

Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp tỉnh được Bộ Nội vụ đề xuất:
1/ Tỉnh miền núi, vùng cao: Diện tích trên 8.000km2, dân số trên 900.000 người
2/ Tỉnh miền núi, vùng cao lớn: Diện tích trên 16.000km2, dân số trên 700.000 người
3/ Tỉnh không phải miền núi, vùng cao: Diện tích trên 5.000 km2, dân số trên 1,4 triệu người

Bộ Nội vụ dự kiến, từ năm 2022 đến năm 2026 làm điểm sắp xếp một số đơn vị hành chính cấp tỉnh chưa đạt 50% một trong hai tiêu chuẩn (tiêu chuẩn còn lại chưa đạt 100%) về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định.

Tỉnh thành nào miền Tây sẽ xác nhập theo tiêu chuẩn?

3 tỉnh thành ở miền Tây có yếu tố dân số và diện tích theo tiêu chuẩn xác nhập của bộ Nội Vụ đề xuất. Tỉnh thành đạt yêu cầu không sáp nhập cần đủ yếu tố quy mô dân số và diện tích tự nhiên.

Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang có dân số trên 1,9 triệu dân (Đạt yêu cầu về quy mô dân số). Nhưng diện tích chưa đạt chuẩn, diện tích tỉnh An Giang là 3.536,7 (Dưới yêu cầu là 5000km2).

Tỷ lệ đạt chuẩn: 1/2.

Xem thêm: Tỉnh An Giang hiện tại có bao nhiêu huyện xã.

Tỉnh Bạc Liêu

Tỉnh Bạc Liêu có dân số 907.236 (Chưa đạt yêu cầu về quy mô dân số), diện tích là 2.669 km2 (Chưa đạt yêu cầu về diện tích tự nhiên).

Tỷ lệ đạt chuẩn: 1/2.

Xem thêm: Tỉnh Bạc Liêu hiện tại có bao nhiêu huyện xã.

Tỉnh Bến Tre

Tỉnh Bạc Liêu có dân số 1.288.463 (Chưa đạt yêu cầu về quy mô dân số), diện tích là 2.394,6 km2 (Chưa đạt yêu cầu về diện tích tự nhiên).

Tỷ lệ đạt chuẩn: 2/2.

Xem thêm: Tỉnh Bến Tre hiện tại có bao nhiêu huyện xã.

Tỉnh Cà Mau

Tỉnh Cà Mau thì ngược lại, diện tích là 5.294,87 (Đạt chuẩn). Nhưng quy mô dân số chỉ 1.194.476 (Chưa đạt yêu cầu 1,4 triệu).

Tỷ lệ đạt chuẩn: 1/2. Tuy vậy Cà Mau là tỉnh thành có tiêu chuẩn gần đạt nhất để không bị sáp nhập.

Xem thêm: Tỉnh Cà Mau hiện tại có bao nhiêu huyện xã.

Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ hiện nay có diện tích 1409 km2. Theo yêu cầu diện tích trên 5000 km2 thì TP Cần Thơ chỉ đạt chưa đến 1/3. Ngoài ra, dân số TP. Cần Thơ theo điều tra dân số năm 2019 là 1.235.171 là chưa đạt chuẩn 1,4 triệu. Tuy vậy, việc TP Cần Thơ là thành phố trực thuộc trung ương nên việc sáp nhập cũng có thể được xem xét kỹ hơn.

Tỷ lệ đạt chuẩn: 2/2 với khoảng cách đạt yêu cầu khá xa và tỷ lệ sáp nhập khá cao.

Xem thêm: Cần Thơ hiện tại có bao nhiêu huyện xã.

Tỉnh Đồng Tháp

Tỉnh Đồng Tháp hiện nay có diện tích là 3.383,8 km2 (Dưới yêu cầu 5000 km2).

Tỷ lệ đạt chuẩn: 1/2.

Xem thêm: Tỉnh Đồng Tháp hiện tại có bao nhiêu huyện xã.

Tỉnh Hậu Giang

Tỉnh Hậu Giang theo số liệu điều tra dân số của Cục Thống Kê năm 2019: 733.017 người. Theo chỉ tiêu dân số trên 1,4 triệu thì Hậu Giang chỉ chiếm 1/2 chỉ tiêu trên. Diện tích tỉnh Hậu Giang là 1,608 km² (Dưới yêu cầu 5000 km2)

Tỷ lệ đạt chuẩn: 2/2 với khoảng cách đạt yêu cầu khá và tỷ lệ sáp nhập khá cao.

Xem thêm: Tỉnh Hậu Giang hiện tại có bao nhiêu huyện xã.

Tỉnh Long An

Tỉnh Long An hiện nay có diện tích là 4.494,93 km2 (Dưới yêu cầu 5000 km2).

Tỷ lệ đạt chuẩn: 1/2.

Xem thêm: Tỉnh Long An hiện tại có bao nhiêu huyện xã.

Tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh Vĩnh Long hiện nay có diện tích là 1475 km2. Theo yêu cầu diện tích trên 5000 km2 thì tỉnh Vĩnh Long cũng chưa đến 1/3 yêu cầu. Dân số Vĩnh Long cũng chỉ khoảng 1 triệu dân (Dưới yêu cầu 1,4 triệu).

Tỷ lệ đạt chuẩn: 2/2 với khoảng cách đạt yêu cầu khá xa.

Xem thêm: Tỉnh Vĩnh Long hiện tại có bao nhiêu huyện xã.

Tỉnh Sóc Trăng

Tỉnh Sóc Trăng hiện nay có diện tích là 3.311,87 km2 (Dưới yêu cầu 5000 km2), dân số là khoảng 1,2 triệu dân (Dưới yêu cầu 1,4 triệu).

Tỷ lệ đạt chuẩn: 2/2.

Xem thêm: Tỉnh Sóc Trăng hiện tại có bao nhiêu huyện xã.

Tỉnh Tiền Giang

Tỉnh Tiền Giang hiện nay có diện tích là 2.510,5 km2 (Dưới yêu cầu 5000 km2).

Tỷ lệ đạt chuẩn: 1/2.

Xem thêm: Tỉnh Tiền Giang hiện tại có bao nhiêu huyện xã.

Tỉnh Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh hiện nay có diện tích là 2.358,2 km2 (Dưới yêu cầu 5000 km2), dân số là 1.009.168 (Dưới yêu cầu 1,4 triệu).

Tỷ lệ đạt chuẩn: 2/2.

Tổng kết, 12/13 tỉnh thành của miền Tây đều có điều kiện chưa đạt chuẩn để có thể sáp nhập. Trong đó 6 tỉnh thành đạt cả 2 điều kiên sáp nhập là quy mô dân số dưới 1,4 triệu, diện tích tự nhiên dưới 5000km2.

Tuy vậy, dự đoán 4 tỉnh thành thiếu hụt xa nhất với điều kiện là Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu có tỷ lệ rất cao phải sáp nhập.