Tỉnh Bến Tre có bao nhiêu huyện xã? Ngoài ra các đơn vị hành chính chi tiết của tỉnh Bến Tre bao gồm những gì. Bài viết đưa ra các số liệu thống kê chính xác theo Tổng cục thống kê và Kênh thông tin chính phủ tỉnh Bến Tre.

Năm 1867 cái tên Bến Tre mới xuất hiện, thời Pháp thuộc nó hình thành với đơn vị hành chính là hạt. Sau nhiều lần tách rời, sáp nhập các đơn vị hành chính khác nhau, năm 1976 tỉnh Bến Tre mới chính thức được đổi cái tên đó.

Bến Tre là tỉnh thành nổi tiếng là xứ dừa (Nơi sản xuất đặc sản kẹo dừa nổi tiếng). Nó cũng là vựa trái cây quan trọng đóng góp vào nền kinh tế của ĐBSCL.

Tìm hiểu về tư liệu đạo dừa và ảnh quý hiếm: Ảnh xưa Bến Tre.

Bắt nguồn từ tiếng Khmer là Srôk kompong Trey. Sau này người Kinh dịch chữ Srôk thành Bến và giữ phiên âm Tre lại. Bến Tre đặc biệt nổi tiếng với một loại trái cây là dừa.

Xem thêm ý nghĩa 33 địa danh ở miền Tây: https://mientaycogi.com/y-nghia-ten-dia-danh-o-mien-tay-4450

Số lượng huyện tại Bến Tre

Bến Tre có 1 thành phố và 8 huyện. Trong đó có 157 đơn vị hành chính cấp xã: 7 thị trấn, 8 phường và 142 xã (Theo Tổng cục thống kê Việt Nam).

 1. Thành phố Bến Tre
 2. Huyện Châu Thành
 3. Huyện Chợ Lách
 4. Huyện Mỏ Cày Nam
 5. Huyện Giồng Trôm
 6. Huyện Bình Đại
 7. Huyện Ba Tri
 8. Huyện Thạnh Phú
 9. Huyện Mỏ Cày Bắc
Bản đồ tỉnh Bến Tre ngày nay
Bản đồ tỉnh Bến Tre ngày nay

Diện tích: 2.360 km2. Dân số Bến Tre là 1.288.206 người (Năm 2019) đứng thứ 26 về dân số ở Việt Nam. GRDP năm 2019 là 50.831 tỉ đồng.

Hiện nay tỉnh Bến Tre có biên giới biển giáp với biển Đông. Ngoài ra nó có biên giới đường bộ giáp với 3 tỉnh là Tiền Giang, Vĩnh Long và Trà Vinh.

Thành phố Bến Tre

Dân số: 128.762 người. Diện tích: 71,11 km2.

Thành phố Bến Tre có 8 phường và 6 xã.

 1. Phường Phú Khương
 2. Phường Phú Tân
 3. Phường 8
 4. Phường 6
 5. Phường 4
 6. Phường 5
 7. Phường An Hội
 8. Phường 7
 9. Xã Sơn Đông
 10. Xã Phú Hưng
 11. Xã Bình Phú
 12. Xã Mỹ Thạnh An
 13. Xã Nhơn Thạnh
 14. Xã Phú Nhuận

Huyện Châu Thành

Dân số: 157.138 người. Diện tích: 219,28 km2.

Huyện Châu Thành có 1 thị trấn và 20 xã.

 1. Thị trấn Châu Thành
 2. Xã Tân Thạch
 3. Xã Qưới Sơn
 4. Xã An Khánh
 5. Xã Giao Long
 6. Xã Phú Túc
 7. Xã Phú Đức
 8. Xã Phú An Hòa
 9. Xã An Phước
 10. Xã Tam Phước
 11. Xã Thành Triệu
 12. Xã Tường Đa
 13. Xã Tân Phú
 14. Xã Quới Thành
 15. Xã Phước Thạnh
 16. Xã An Hóa
 17. Xã Tiên Long
 18. Xã An Hiệp
 19. Xã Hữu Định
 20. Xã Tiên Thủy
 21. Xã Sơn Hòa

Huyện Chợ Lách

Dân số: 147.279 người. Diện tích: 168,03 km2.

Huyện Chợ Lách có 1 thị trấn và 10 xã.

 1. Thị trấn Chợ Lách
 2. Xã Phú Phụng
 3. Xã Sơn Định
 4. Xã Vĩnh Bình
 5. Xã Hòa Nghĩa
 6. Xã Long Thới
 7. Xã Phú Sơn
 8. Xã Tân Thiềng
 9. Xã Vĩnh Thành
 10. Xã Vĩnh Hòa
 11. Xã Hưng Khánh Trung B

Huyện Mỏ Cày Nam

Dân số: 186.470 người. Diện tích: 219,88 km2.

Huyện Mỏ Cày Nam có 1 thị trấn và 15 xã.

 1. Thị trấn Mỏ Cày
 2. Xã Định Thủy
 3. Xã Đa Phước Hội
 4. Xã Tân Hội
 5. Xã Phước Hiệp
 6. Xã Bình Khánh
 7. Xã An Thạnh
 8. Xã An Định
 9. Xã Thành Thới B
 10. Xã Tân Trung
 11. Xã An Thới
 12. Xã Thành Thới A
 13. Xã Minh Đức
 14. Xã Ngãi Đăng
 15. Xã Cẩm Sơn
 16. Xã Hương Mỹ

Huyện Giồng Trôm

Dân số: 172.744 người. Diện tích: 318,42 km2.

Huyện Giồng Tôm có 1 thị trấn và 20 xã.

 1. Thị trấn Giồng Trôm
 2. Xã Phong Nẫm
 3. Xã Mỹ Thạnh
 4. Xã Châu Hòa
 5. Xã Lương Hòa
 6. Xã Lương Quới
 7. Xã Lương Phú
 8. Xã Châu Bình
 9. Xã Thuận Điền
 10. Xã Sơn Phú
 11. Xã Bình Hoà
 12. Xã Phước Long
 13. Xã Hưng Phong
 14. Xã Long Mỹ
 15. Xã Tân Hào
 16. Xã Bình Thành
 17. Xã Tân Thanh
 18. Xã Tân Lợi Thạnh
 19. Xã Thạnh Phú Đông
 20. Xã Hưng Nhượng
 21. Xã Hưng Lễ

Huyện Bình Đại

Dân số: 162.193 người. Diện tích: 426,71 km2.

Huyện Bình Đại có 1 thị trấn và 19 xã.

 1. Thị trấn Bình Đại
 2. Xã Tam Hiệp
 3. Xã Long Định
 4. Xã Long Hòa
 5. Xã Phú Thuận
 6. Xã Vang Quới Tây
 7. Xã Vang Quới Đông
 8. Xã Châu Hưng
 9. Xã Phú Vang
 10. Xã Lộc Thuận
 11. Xã Định Trung
 12. Xã Thới Lai
 13. Xã Bình Thới
 14. Xã Phú Long
 15. Xã Bình Thắng
 16. Xã Thạnh Trị
 17. Xã Đại Hòa Lộc
 18. Xã Thừa Đức
 19. Xã Thạnh Phước
 20. Xã Thới Thuận

Huyện Ba Tri

Dân số: 198.450 người. Diện tích: 367,22 km2.

Huyện Ba Tri có 1 thị trấn và 22 xã.

 1. Thị trấn Ba Tri
 2. Xã Tân Mỹ
 3. Xã Mỹ Hòa
 4. Xã Tân Xuân
 5. Xã Mỹ Chánh
 6. Xã Bảo Thạnh
 7. Xã An Phú Trung
 8. Xã Mỹ Thạnh
 9. Xã Mỹ Nhơn
 10. Xã Phước Ngãi
 11. Xã An Ngãi Trung
 12. Xã Phú Lễ
 13. Xã An Bình Tây
 14. Xã Bảo Thuận
 15. Xã Tân Hưng
 16. Xã An Ngãi Tây
 17. Xã An Hiệp
 18. Xã Vĩnh Hòa
 19. Xã Tân Thủy
 20. Xã Vĩnh An
 21. Xã An Đức
 22. Xã An Hòa Tây
 23. Xã An Thủy

Huyện Thạnh Phú

Dân số: 158.116 người. Diện tích: 427,63 km2.

Huyện Thạnh Phú có 1 thị trấn và 17 xã.

 1. Thị trấn Thạnh Phú
 2. Xã Phú Khánh
 3. Xã Đại Điền
 4. Xã Quới Điền
 5. Xã Tân Phong
 6. Xã Mỹ Hưng
 7. Xã An Thạnh
 8. Xã Thới Thạnh
 9. Xã Hòa Lợi
 10. Xã An Điền
 11. Xã Bình Thạnh
 12. Xã An Thuận
 13. Xã An Quy
 14. Xã Thạnh Hải
 15. Xã An Nhơn
 16. Xã Giao Thạnh
 17. Xã Thạnh Phong
 18. Xã Mỹ An

Huyện Mỏ Cày Bắc

Dân số: 124.800 người. Diện tích: 158,34 km2.

Huyện Mỏ Cày Bắc có 13 xã.

 1. Xã Phú Mỹ
 2. Xã Hưng Khánh Trung A
 3. Xã Thanh Tân
 4. Xã Thạnh Ngãi
 5. Xã Tân Phú Tây
 6. Xã Phước Mỹ Trung
 7. Xã Tân Thành Bình
 8. Xã Thành An
 9. Xã Hòa Lộc
 10. Xã Tân Thanh Tây
 11. Xã Tân Bình
 12. Xã Nhuận Phú Tân
 13. Xã Khánh Thạnh Tân

Thông tin hữu ích khác về miền Tây:

Thông tin tham khảo bài viết Bến Tre có bao nhiêu huyện xã từ:

 • Tổng cục thống kê Việt Nam.
 • Cổng thông tin điện tử Bến Tre.
 • Tư liệu từ Wikipedia.