Tỉnh Long An có bao nhiêu huyện xã? Ngoài ra các đơn vị hành chính chi tiết của tỉnh Long An bao gồm những gì. Bài viết đưa ra các số liệu thống kê chính xác theo Tổng cục thống kê và Kênh thông tin chính phủ tỉnh Long An.

Cái tên Long An hình thành khá muộn từ năm 1956, sau khi sáp nhập Chợ Lớn và Tân An. Sau năm 1975, Long An còn được mở rộng thêm khi sáp nhập địa bàn tỉnh Kiến Tường cũ.

Long An được biết đến là cửa ngõ giao thương giữa Sài Gòn và ĐBSCL. Nơi đây vừa mang nền kinh tế nông nghiệp trọng điểm, vừa có hệ thống công nghiệp lớn mạnh. Nơi đây thể hiện rõ đặc trưng của Đông Nam Bộ và miền Tây.

Long An được dịch nghĩa đơn giản theo Hán Việt. Long là hưng thịnh, An là an ổn. Cái tên Long An để chỉ vùng đất yên ổn và hưng thịnh.

Xem thêm ý nghĩa 33 địa danh ở miền Tây: https://mientaycogi.com/y-nghia-ten-dia-danh-o-mien-tay-4450

Số lượng huyện tại Long An

Cà Mau có 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện. Trong đó có 188 đơn vị hành chính cấp xã: 15 thị trấn, 12 phường và 161 xã (Theo Tổng cục thống kê Việt Nam).

 1. Thành phố Tân An
 2. Thị xã Kiến Tường
 3. Huyện Tân Hưng
 4. Huyện Vĩnh Hưng
 5. Huyện Mộc Hóa
 6. Huyện Tân Thạnh
 7. Huyện Thạnh Hóa
 8. Huyện Đức Huệ
 9. Huyện Đức Hòa
 10. Huyện Bến Lức
 11. Huyện Thủ Thừa
 12. Huyện Tân Trụ
 13. Huyện Cần Đước
 14. Huyện Cần Giuộc
 15. Huyện Châu Thành
Bản đồ tỉnh Long An ngày nay
Bản đồ tỉnh Long An ngày nay

Diện tích: 4.494,93 km2. Dân số Cà Mau là 1.688.547 người (Năm 2019) đứng thứ 16 về dân số ở Việt Nam. GRDP năm 2019 là 123.187 tỉ đồng.

Hiện nay tỉnh Long An có biên giới với Campuchia. Ngoài ra nó có biên giới đường bộ giáp với 4 tỉnh thành là thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Tiền Giang, Đồng Tháp.

Xem thêm: Tư liệu ảnh xưa Long An.

Thành phố Tân An

Dân số: 145.120 người. Diện tích: 81,94 km2.

Thành phố Tân An có 9 phường và 5 xã.

 1. Phường 5
 2. Phường 2
 3. Phường 4
 4. Phường Tân Khánh
 5. Phường 1
 6. Phường 3
 7. Phường 7
 8. Phường 6
 9. Xã Hướng Thọ Phú
 10. Xã Nhơn Thạnh Trung
 11. Xã Lợi Bình Nhơn
 12. Xã Bình Tâm
 13. Phường Khánh Hậu
 14. Xã An Vĩnh Ngãi

Thị xã Kiến Tường

Dân số: 43.674 người. Diện tích: 204,36 km2.

Thị xã Kiến Tường có 3 phường và 5 xã.

 1. Phường 1
 2. Phường 2
 3. Xã Thạnh Trị
 4. Xã Bình Hiệp
 5. Xã Bình Tân
 6. Xã Tuyên Thạnh
 7. Phường 3
 8. Xã Thạnh Hưng

Huyện Tân Hưng

Dân số: 226.372 người. Diện tích: 249,29 km2.

Huyện Tân Hưng có 10 phường và 7 xã.

 1. Thị trấn Tân Hưng
 2. Xã Hưng Hà
 3. Xã Hưng Điền B
 4. Xã Hưng Điền
 5. Xã Thạnh Hưng
 6. Xã Hưng Thạnh
 7. Xã Vĩnh Thạnh
 8. Xã Vĩnh Châu B
 9. Xã Vĩnh Lợi
 10. Xã Vĩnh Đại
 11. Xã Vĩnh Châu A
 12. Xã Vĩnh Bửu

Huyện Vĩnh Hưng

Dân số: 50.074 người. Diện tích: 384,52 km2.

Huyện Vĩnh Hưng có 1 thị trấn và 9 xã.

 1. Thị trấn Vĩnh Hưng
 2. Xã Hưng Điền A
 3. Xã Khánh Hưng
 4. Xã Thái Trị
 5. Xã Vĩnh Trị
 6. Xã Thái Bình Trung
 7. Xã Vĩnh Bình
 8. Xã Vĩnh Thuận
 9. Xã Tuyên Bình
 10. Xã Tuyên Bình Tây

Huyện Mộc Hóa

Dân số: 28.165 người. Diện tích: 297,64 km2.

Huyện Mộc Hóa có 1 thị trấn và 6 xã.

 1. Xã Bình Hòa Tây
 2. Xã Bình Thạnh
 3. Xã Bình Hòa Trung
 4. Xã Bình Hòa Đông
 5. Thị trấn Bình Phong Thạnh
 6. Xã Tân Lập
 7. Xã Tân Thành

Huyện Tân Thạnh

Dân số: 77.537 người. Diện tích: 422,85 km2.

Huyện Tân Thạnh có 1 thị trấn và 12 xã.

 1. Thị trấn Tân Thạnh
 2. Xã Bắc Hòa
 3. Xã Hậu Thạnh Tây
 4. Xã Nhơn Hòa Lập
 5. Xã Tân Lập
 6. Xã Hậu Thạnh Đông
 7. Xã Nhơn Hoà
 8. Xã Kiến Bình
 9. Xã Tân Thành
 10. Xã Tân Bình
 11. Xã Tân Ninh
 12. Xã Nhơn Ninh
 13. Xã Tân Hòa

Huyện Thạnh Hóa

Dân số: 56.074 người. Diện tích: 468,37 km2.

Huyện Thạnh Hóa có 1 thị trấn và 10 xã.

 1. Thị trấn Thạnh Hóa
 2. Xã Tân Hiệp
 3. Xã Thuận Bình
 4. Xã Thạnh Phước
 5. Xã Thạnh Phú
 6. Xã Thuận Nghĩa Hòa
 7. Xã Thủy Đông
 8. Xã Thủy Tây
 9. Xã Tân Tây
 10. Xã Tân Đông
 11. Xã Thạnh An

Huyện Đức Huệ

Dân số: 65.961 người. Diện tích: 428,92 km2.

Huyện Đức Huệ có 1 thị trấn và 10 xã.

 1. Thị trấn Đông Thành
 2. Xã Mỹ Quý Đông
 3. Xã Mỹ Thạnh Bắc
 4. Xã Mỹ Quý Tây
 5. Xã Mỹ Thạnh Tây
 6. Xã Mỹ Thạnh Đông
 7. Xã Bình Thành
 8. Xã Bình Hòa Bắc
 9. Xã Bình Hòa Hưng
 10. Xã Bình Hòa Nam
 11. Xã Mỹ Bình

Huyện Đức Hòa

Dân số: 315.711 người. Diện tích: 427,63 km2.

Huyện Đức Hòa có 3 thị trấn và 17 xã.

 1. Thị trấn Hậu Nghĩa
 2. Thị trấn Hiệp Hòa
 3. Thị trấn Đức Hòa
 4. Xã Lộc Giang
 5. Xã An Ninh Đông
 6. Xã An Ninh Tây
 7. Xã Tân Mỹ
 8. Xã Hiệp Hòa
 9. Xã Đức Lập Thượng
 10. Xã Đức Lập Hạ
 11. Xã Tân Phú
 12. Xã Mỹ Hạnh Bắc
 13. Xã Đức Hòa Thượng
 14. Xã Hòa Khánh Tây
 15. Xã Hòa Khánh Đông
 16. Xã Mỹ Hạnh Nam
 17. Xã Hòa Khánh Nam
 18. Xã Đức Hòa Đông
 19. Xã Đức Hòa Hạ
 20. Xã Hựu Thạnh

Huyện Bến Lức

Dân số: 181.660 người. Diện tích: 287,86 km2.

Huyện Bến Lức có 1 thị trấn và 14 xã.

 1. Thị trấn Bến Lức
 2. Xã Thạnh Lợi
 3. Xã Lương Bình
 4. Xã Thạnh Hòa
 5. Xã Lương Hòa
 6. Xã Tân Hòa
 7. Xã Tân Bửu
 8. Xã An Thạnh
 9. Xã Bình Đức
 10. Xã Mỹ Yên
 11. Xã Thanh Phú
 12. Xã Long Hiệp
 13. Xã Thạnh Đức
 14. Xã Phước Lợi
 15. Xã Nhựt Chánh

Huyện Thủ Thừa

Dân số: 226.372 người. Diện tích: 299,1km2.

Huyện Thủ Thừa có 1 thị trấn và 11 xã.

 1. Thị trấn Thủ Thừa
 2. Xã Long Thạnh
 3. Xã Tân Thành
 4. Xã Long Thuận
 5. Xã Mỹ Lạc
 6. Xã Mỹ Thạnh
 7. Xã Bình An
 8. Xã Nhị Thành
 9. Xã Mỹ An
 10. Xã Bình Thạnh
 11. Xã Mỹ Phú
 12. Xã Tân Long

Huyện Tân Trụ

Dân số: 66.502 người. Diện tích: 106,5 km2.

Huyện Tân Trụ có 1 thị trấn và 9 xã.

 1. Thị trấn Tân Trụ
 2. Xã Tân Bình
 3. Xã Quê Mỹ Thạnh
 4. Xã Lạc Tấn
 5. Xã Bình Trinh Đông
 6. Xã Tân Phước Tây
 7. Xã Bình Lãng
 8. Xã Bình Tịnh
 9. Xã Đức Tân
 10. Xã Nhựt Ninh

Huyện Cần Đước

Dân số: 187.359 người. Diện tích: 218,20 km2.

Huyện Cần Đước có 1 thị trấn và 16 xã.

 1. Thị trấn Cần Đước
 2. Xã Long Trạch
 3. Xã Long Khê
 4. Xã Long Định
 5. Xã Phước Vân
 6. Xã Long Hòa
 7. Xã Long Cang
 8. Xã Long Sơn
 9. Xã Tân Trạch
 10. Xã Mỹ Lệ
 11. Xã Tân Lân
 12. Xã Phước Tuy
 13. Xã Long Hựu Đông
 14. Xã Tân Ân
 15. Xã Phước Đông
 16. Xã Long Hựu Tây
 17. Xã Tân Chánh

Huyện Cần Giuộc

Dân số: 214.914 người. Diện tích: 215,1 km2.

Huyện Cần Giuộc có 1 thị trấn và 14 xã.

 1. Thị trấn Cần Giuộc
 2. Xã Phước Lý
 3. Xã Long Thượng
 4. Xã Long Hậu
 5. Xã Phước Hậu
 6. Xã Mỹ Lộc
 7. Xã Phước Lại
 8. Xã Phước Lâm
 9. Xã Thuận Thành
 10. Xã Phước Vĩnh Tây
 11. Xã Phước Vĩnh Đông
 12. Xã Long An
 13. Xã Long Phụng
 14. Xã Đông Thạnh
 15. Xã Tân Tập

Huyện Châu Thành

Dân số: 109.812 người. Diện tích: 155,24 km2.

Huyện Châu Thành có 1 thị trấn và 12 xã.

 1. Thị trấn Tầm Vu
 2. Xã Bình Quới
 3. Xã Hòa Phú
 4. Xã Phú Ngãi Trị
 5. Xã Vĩnh Công
 6. Xã Thuận Mỹ
 7. Xã Hiệp Thạnh
 8. Xã Phước Tân Hưng
 9. Xã Thanh Phú Long
 10. Xã Dương Xuân Hội
 11. Xã An Lục Long
 12. Xã Long Trì
 13. Xã Thanh Vĩnh Đông

Thông tin hữu ích khác về miền Tây:

Thông tin tham khảo bài viết Long An có bao nhiêu huyện phường xã từ:

 • Tổng cục thống kê Việt Nam.
 • Cổng thông tin điện tử Long An.
 • Tư liệu từ Wikipedia.