Trà Vinh có bao nhiêu huyện? Tỉnh Trà Vinh có nhiều thay đổi về hành chính khác nhau từ khi thành lập năm 1900. Hiện nay Trà Vinh có đến 106 đơn vị hành chính. Bên cạnh kinh tế gắn liền với nông nghiệp với trồng lúa (ngoài ra còn nổi tiếng là quê hương của trái dừa sáp); kinh tế biển về nuôi trồng và đánh bắt hải sản của Trà Vinh khá phát triển với đường biển dài giáp với Bến Tre (65km2). Hãy cùng Miền Tây có gì liệt kê chi tiết các đơn vị hành chính và trả lời câu hỏi Trà Vinh có bao nhiêu huyện nhé!

Số lượng huyện tại tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh có 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện. Trong đó có 106 đơn vị hành chính: 11 phường, 10 thị trấn và 85 xã (Số liệu năm 2019 – Tổng cục thống kê Việt Nam).

 1. Thành phố Trà Vinh.
 2. Thị xã Duyên Hải.
 3. Huyện Càng Long.
 4. Huyện Cầu Kè.
 5. Huyện Tiểu Cần.
 6. Huyện Châu Thành.
 7. Huyện Cầu Ngang.
 8. Huyện Trà Cú.
 9. Huyện Duyên Hải.
Bản đồ tỉnh Trà Vinh
Bản đồ tỉnh Trà Vinh

Diện tích: 2.358,2 km2. Dân số Trà Vinh: 1.009.168 người (Năm 2019). GRDP năm 2019 là 51.994 tỷ đồng.

Hiện nay tỉnh Đồng Tháp có biên giới giáp với 3 tỉnh: Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bến Tre và khu vực biển Đông.

Bản đồ tỉnh Trà Vinh năm 1920
Bản đồ tỉnh Trà Vinh năm 1920

Xem những tư liệu quý về: Hình ảnh Trà Vinh xưa.

Chi tiết các đơn vị hành chính

Những đơn vị hành chính hiện nay tại Trà Vinh.

Thành phố Trà Vinh

Dân số: 160.310 người (Năm 2019). Diện tích: 68,03 km2.

Đơn vị hành chính thành phố Trà Vinh
Đơn vị hành chính thành phố Trà Vinh

Thành phố Trà Vinh có 9 phường và 1 xã:

 1. Phường 1.
 2. Phường 2.
 3. Phường 3.
 4. Phường 4.
 5. Phường 5.
 6. Phường 6.
 7. Phường 7.
 8. Phường 8.
 9. Phường 9.
 10. Xã Long Đức.

Huyện Càng Long

Dân số: 287.955 người (Năm 2019). Diện tích: 300,09 km2.

Đơn vị hành chính huyện Càng Long - Trà Vinh
Đơn vị hành chính huyện Càng Long – Trà Vinh

Huyện Càng Long có 1 thị trấn và 13 xã:

 1. Thị trấn Càng Long
 2. Xã Mỹ Cẩm
 3. Xã An Trường A
 4. Xã An Trường
 5. Xã Huyền Hội
 6. Xã Tân An
 7. Xã Tân Bình
 8. Xã Bình Phú
 9. Xã Phương Thạnh
 10. Xã Đại Phúc
 11. Xã Đại Phước
 12. Xã Nhị Long Phú
 13. Xã Nhị Long
 14. Xã Đức Mỹ

Huyện Cầu Kè

Dân số: 111.964 người (Năm 2019). Diện tích: 245 km2.

Đơn vị hành chính huyện Cầu Kè - Trà Vinh
Đơn vị hành chính huyện Cầu Kè – Trà Vinh

Huyện Cầu Kè có 1 thị trấn và 10 xã:

 1. Thị trấn Cầu Kè
 2. Xã Hòa Ân
 3. Xã Châu Điền
 4. Xã An Phú Tân
 5. Xã Hoà Tân
 6. Xã Ninh Thới
 7. Xã Phong Phú
 8. Xã Phong Thạnh
 9. Xã Tam Ngãi
 10. Xã Thông Hòa
 11. Xã Thạnh Phú

Huyện Tiểu Cần

Dân số: 112.363 người (Năm 2019). Diện tích: 227,22 km2.

Đơn vị hành chính huyện Tiểu Cần - Trà Vinh
Đơn vị hành chính huyện Tiểu Cần – Trà Vinh

Huyện Tiểu Cần có 2 thị trấn và 9 xã:

 1. Thị trấn Tiểu Cần
 2. Thị trấn Cầu Quan
 3. Xã Phú Cần
 4. Xã Hiếu Tử
 5. Xã Hiếu Trung
 6. Xã Long Thới
 7. Xã Hùng Hòa
 8. Xã Tân Hùng
 9. Xã Tập Ngãi
 10. Xã Ngãi Hùng
 11. Xã Tân Hòa

Huyện Châu Thành

Dân số: 148.000 người. Diện tích: 348 km2.

Đơn vị hành chính huyện Châu Thành - Trà Vinh
Đơn vị hành chính huyện Châu Thành – Trà Vinh

Huyện Châu Thành có 1 thị trấn và 13 xã:

 1. Thị trấn Châu Thành
 2. Xã Đa Lộc
 3. Xã Mỹ Chánh
 4. Xã Thanh Mỹ
 5. Xã Lương Hoà A
 6. Xã Lương Hòa
 7. Xã Song Lộc
 8. Xã Nguyệt Hóa
 9. Xã Hòa Thuận
 10. Xã Hòa Lợi
 11. Xã Phước Hảo
 12. Xã Hưng Mỹ
 13. Xã Hòa Minh
 14. Xã Long Hòa

Huyện Cầu Ngang

Dân số: 132.514 người. Diện tích: 325 km2.

Đơn vị hành chính huyện Cầu Ngang - Trà Vinh
Đơn vị hành chính huyện Cầu Ngang – Trà Vinh

Huyện Cầu Ngang có 2 thị trấn và 13 xã:

 1. Thị trấn Cầu Ngang
 2. Thị trấn Mỹ Long
 3. Xã Mỹ Long Bắc
 4. Xã Mỹ Long Nam
 5. Xã Mỹ Hòa
 6. Xã Vĩnh Kim
 7. Xã Kim Hòa
 8. Xã Hiệp Hòa
 9. Xã Thuận Hòa
 10. Xã Long Sơn
 11. Xã Nhị Trường
 12. Xã Trường Thọ
 13. Xã Hiệp Mỹ Đông
 14. Xã Hiệp Mỹ Tây
 15. Xã Thạnh Hòa Sơn

Huyện Trà Cú

Dân số: 167.637 người (Năm 2015). Diện tích: 312,43 km2.

Đơn vị hành chính huyện Trà Cú - Trà Vinh
Đơn vị hành chính huyện Trà Cú – Trà Vinh

Huyện Trà Cú có 2 thị trấn và 15 xã:

 1. Thị trấn Trà Cú
 2. Thị trấn Định An
 3. Xã Phước Hưng
 4. Xã Tập Sơn
 5. Xã Tân Sơn
 6. Xã An Quảng Hữu
 7. Xã Lưu Nghiệp Anh
 8. Xã Ngãi Xuyên
 9. Xã Kim Sơn
 10. Xã Thanh Sơn
 11. Xã Hàm Giang
 12. Xã Hàm Tân
 13. Xã Đại An
 14. Xã Định An
 15. Xã Ngọc Biên
 16. Xã Long Hiệp
 17. Xã Tân Hiệp

Huyện Duyên Hải

Dân số: 94.925 người (Năm 2015). Diện tích: 300,47 km2.

Đơn vị hành chính huyện Duyên Hải - Trà Vinh
Đơn vị hành chính huyện Duyên Hải – Trà Vinh

Huyện Duyên Hải có 1 thị trấn và 6 xã:

 1. Xã Đôn Xuân
 2. Xã Đôn Châu
 3. Thị trấn Long Thành
 4. Xã Long Khánh
 5. Xã Ngũ Lạc
 6. Xã Long Vĩnh
 7. Xã Đông Hải

Thị xã Duyên Hải

Dân số: 47,753 người (Năm 2019). Diện tích: 175,07 km2.

Đơn vị hành chính Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh
Đơn vị hành chính Thị xã Duyên Hải – Trà Vinh

Thị xã Duyên Hải có 2 phường và 5 xã:

 1. Phường 1
 2. Xã Long Toàn
 3. Phường 2
 4. Xã Long Hữu
 5. Xã Dân Thành
 6. Xã Trường Long Hòa
 7. Xã Hiệp Thạnh